Seman de Oración pola Unidades dos Cristiáns A Igrexa Evanxélica Boas Noticias, a Igrexa Ortodoxa Rumana e a Delegación de Apostolado Segrar da Diocese de Lugo convidan o encontro...
Leer más>>