Pastoral

Camiñar en Sinodalidade

Unha das notas buscadas no Cogreso do Laicado foi a sinodalidade, orientou transversalmente todo o traballo, tanto a nivel organizativo como nas dioceses, parroquias e movementos. Tratábase de que...
Leer más>>