A palabra eterna de Deus habita entre os homes como nunha tenda de campaña. Non significa que a súa presenza sexa só temporal. Significa que sempre está en movemento....
Leer más>>