4-6 DE XUÑO. Dirixe o Prior D. Carlos Gutiérrez Cuartango

Nestes tempos de globalización, a conciencia dos desafíos que se nos plantean aos seres humanos lévanos a coidar tres aspectos esenciais e inseparables: a veneración do Misterio, que abre o camiño místico; solidariedade activa, que abre o camiño ético; e a contención dos nosos desexos para que a nosa necesidade de recursos naturais non devasten o planeta, que se refire ao camiño ecolóxico. Vivir esta tríada é a tarefa da espiritualidade contemporánea e está presente en todas as tradicións relixiosas. Todos eles dinnos dun xeito ou doutro que a pobreza -non a miseria- é unha bendición, na medida en que permite un uso limitado e responsable que xera solidariedade e compaixón. É dicir, a interioridade, o traballo pola xustiza e o uso sostible e solidario do planeta son os tres piares que constitúen a espiritualidade integral que permite aos seres humanos vivir con sabedoría e veneración na Terra.