Preparamonos para vivir un Pentecoste renovado neste ano 2021 da man da CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE A FRATERNIDADE E A AMIZADE SOCIAL.

Será de forma semipresencial, iniciamos o día 1 de marzo ás 7, 30 na Igrexa parroquia de San Francisco Xavier en dinámica de oración presentado o itinerario que imos a recorrer desde a Coresma hasta a Solemnidade de Pentecoste o 23 de maio. En principio o resto de encontros poderanse seguir online e ofrecerase material de traballo nesta páxina web e aquelas persoas interesadas envirase por Whatsapp.