«Pobo de Deus en Saída»

A principios de marzo celebrouse a Asemblea Plenaria ordinaria da Conferencia Episcopal Española. En dita asemblea da Comisión Laica, de Familia e de Vida, presentouse un documento coas conclusións do Congreso Laico elaborado pola súa Comisión Executiva.

Fixéronse unha serie de propostas para seguir un camiño común nos traballos do post-congreso:
– Elaboración dun novo documento sobre o Laico Fiel (o anterior data de 1991).
– A centralidade dos catro itinerarios en todas as nosas accións pastorais.
– A forza da sinodalidade e a confianza no discernimento como eixes transversais de todas as nosas accións.