O mundo da contemplación non é algo exclusivo de aqueles que viven nos mosteiros, senón que tódolos bautizados estamos chamados a vivir en contemplación.

Hoxe xornada Pro-Orantivos recordamos a milleiros de laicos que desde a vida no medio do mundo están vinculados a distintas casas de oración como son os mosteiros que teñen as portas abertas para axudar o mundo laical a coidar a oración e a contemplación.