O sábado 30 ás 9 da tarde teremos a celebración da Vixilia de Pentecoste
na Parroquia de San Francisco Xavier

Temos que ter en conta que nesa xornada só podemos usar o 50% do
aforo, unhas 150 persoas, e respetar a distancia social, polo que é
importante chegar con tempo suficiente para úbicarnos nos espazo da
igrexa.