Como facer unha parroquia ecolóxica?

1.- Deseñar un selo eco -friendly para facer nas parroquias melloras exemplares
2.- Incluír a laicos con formación ambiental nos consellos parroquiais
3.- Dar unha planta ao comezo da catequese e observar o seu progreso
4.- Exemplaridade do párroco na súa xestión ambiental
5.- Realizar unha eco-coleccta para mellorar a xestión ambiental da parroquia (quizais xunto co día da oración para a creación do 1 de setembro)
6.- Asegúrese de que as misas diarias se celebren en zonas con luz natural
7.- Poña unha porta dobre na entrada do templo para mellorar o seu illamento
8.- Comprobe o material das velas do sagrario
9.- Compromiso ambiental na construción de novos templos.
10.- Reducir o papel na propaganda parroquial
11.- Revisar contratos da electricidade cara a fontes renovables
12.- Incluír un aparcamento de bicicletas na parroquia
13.- Introducir un sistema para recoller as augas pluviais
14.- Cambiar lámpadas a LED
15.- Doble botón na cisterna do aseo
16.- Compartir entre varios párrocos
17.- Mellorar a xardinería, xardíns verticais se é posible, illamento térmico coa vexetación
18.- Dixitalizar os arquivos parroquiais
19.- Poña os envases de reciclaxe na entrada
20.- Cambiar a calefacción a chan radiante
21.- Evita os plásticos nas actividades da parroquia
22.- Instalar paneis solares
23.- Desenchufar os aparellos que non se están a usar.