Congreso laicado 2020- Pobo de Deus en Saida

A Ponencia final do Congreso tiña un dobre obxectivo: por un lado, presentar as achegas que, nun exercicio de discernimento, os Grupos de Reflexión formularon despois do percorrido polos catro itinerarios que constituíron o eixo central do Congreso e por outro, ofrecer un escenario futuro inmediato que permita afondar nas prioridades que, nun exercicio de sinodalidade, foron identificadas durante este proceso.

Concluiuse que «nestes meses vivimos unha experiencia de sinodalidade. A sinodidade está camiñando xuntos. A Igrexa é sinodal, grazas ao Espírito Santo, cultiva relacións, valora a vocación de cada fiel, favorece os carisma e o sentimento coa Igrexa, caracterízase pola comuñón. O proceso sinodal que vivimos caracterizouse por: escoitar e discernir; a corresponsabilidade e participación ”.