Seman de Oración pola Unidades dos Cristiáns

A Igrexa Evanxélica Boas Noticias, a Igrexa Ortodoxa Rumana e a Delegación de Apostolado Segrar da Diocese de Lugo convidan o encontro que terá lugar o domingo día 26 de de xaneiro ás 5, 30 na Parroquia de San Francisco Xavier para celebrar un momento de oración pola unidad dos cristiáns.

Feitos 27, 18 – 28, 10 «Mostráronnos unha humanidade poco común»

A virtude da hospitalidade é moi necesaria na nosa procura de unidade
dos cristiáns. É un hábito que nos invita a unha maior xenerosidade
Para quen gasta necesidade. As persoas que trataron cunha solicitude
raro para Paulo e os seus compañeiros aínda non o coñecían a Cristo
A través do seu inusual tratamento xuntouse un grupo dividido.
A nosa propia unidade cristiá non só se manifestará
hospitalidade entre si, por moi importante que poida ser, pero tamén para a través de encontros cordiais con aqueles que non comparten a nosa lingua, cultura ou relixión