Pastoral

Eres luz: ¡ilumina!

Con ocasión do 50 aniversario do documento do Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, queremos incidir no lema de «Eres luz: ¡ilumina!» para arrincar este curso pastoral 2014/2015 na Delegación...
Leer más>>